Vinexpress

Niets uit de Vinexpress mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. En indien die toestemming er is, dan altijd met bronvermelding van de Vinexpress en genoemde redacteur en fotograaf. Dit is om onze redacteuren en fotografen te beschermen. Tevens streeft de Vinexpress naar journalistieke objectiviteit. Daarom wil de krant elke schijn van reclame en subjectiviteit tegengaan.

Op alle artikelen, teksten en foto’s van de Vinexpress berust copyright en auteursrecht. Het is derhalve niet toegestaan om teksten of foto’s van de Vinexpress  te gebruiken in media, of internet in de breedste zin des woords, zonder uitdrukkelijke toestemming.

Ingezonden brieven of foto's kunt u alleen per email aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.650 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.